دستگاه سایکلیک لودینگ(شبیه ساز جویدن)

Cyclic Loading Machine

دستگاه سایکلیک لودینگ (شبیه ساز جویدن)

 

این دستگاه با نحوه کار خود میتواند جویدن انسان را شبیه سازی نماید به طوری که میتوان با نیرو های مختلف روی اجسام در سیکل های گوناگون فشار ضربه ای وارد نمود و تحمل آن جسم را زیر فشار در سیکل های زیاد سنجید.

 

در این دستگاه 4 مخفظه برای قرار گیری نمونه وجود دارد و نمونه ها پس از فیکس شدن روی پایه دقیقاً در مرکز محفظه قرار میگیرند سپس اهرم و شفت وارد کننده نیرو روی آن قرار گرفته و با توجه به نیرویی که باید به نمونه وارد شود وزنه روی اهرم اضافه میشود.

 

پس از انجام تمامی مراحل فوق برای هر 4 نمونه دستگاه را تنظیم می نماییم.

این دستگاه قابلیت تنظیم سرعت کاری از 80 سیکل الی 130 سیکل در دقیقه را دارد (که با توجه به جنس ماده مورد تست سرعت مناسب انتخاب میشود) و همچنین میتوان تعداد سیکلی که باید روی نمونه ها اعمال شود را تعیین نمود که دستگاه پس از اتمام تعداد سیکل به صورت اتوماتیک متوقف شود.

 

 

عکس زیر دستگاه را در حالت بدون بار نشان میدهد.

در عکس زیر روی هر قسمت یک وزنه 20 نیوتن قرار گرفته است.

حال برای اضافه نمودن وزنه های بیشتر نگه دارنده های کمکی به دستگاه متصل میشوند.

عکس زیر نحوه اتصال نگه دارنده های کمکی را نشان میدهد.

در عکس زیر روی هر نگه دارنده 4 عدد وزنه 20 نیوتن(80 نیوتن) قرار گرفته است.

 

 

**برای مشاهده فیلم دستگاه شبیه ساز در حال کار کلیک کنید.

 

کلمات مرتبط: شبیه ساز – سایکلیک لودینگ – دستگاه تست شکست قطعه – دستگاه تست فشار – تست ضربه پذیری – تست قطعات دندانپزشکی – تست ضربه – تست شکست فلز – تست شکست مواد – دستگاه تست ضربه پاندولی – تست ضربه پلیمرها – ضربه سیکلی – تست شکست قطعه – تست شکست مواد در فشار – تست مواد زیر فشار و ضربه –